<- Zpět

„Gott strafe England“ – Bože ztrestej Anglii – bylo heslo, které v průběhu první světové války užívala německá armáda. Vymyslel jej německý židovský básník Ernst Lissauer (1882-1937), který je také autorem básně „Hassgesang gegen England“ (Nenávistná píseň proti Anglii, známější pod názvem Hymna nenávisti). V současném Německu je toto heslo používáno již pouze krajně pravicovými organizacemi.

V hysterické atmosféře první světové války měla Lissauerova píseň okamžitý úspěch. Rupprecht Bavorský, velitel Šesté armády, nařídil distribuci této písně do všech svých jednotek. Císař byl písní natolik potěšen, že jejímu autorovi propůjčil Řád královské orlice. Zmínku o Lissauerovi a „Hymně nenávisti“ můžeme najít také v knize Stefana Zweiga Svět včerejška.

I přes všeobecně převažující protianglickou náladu kvůli „rozpoutání války“ měla Hymna nenávisti své kritiky. Deník Frankfurter Zeitung ji dokonce označil za „bezduché nenávistné plivání“. Až na pár výjimek nebyla píseň nijak populární ani mezi Lissauerovými židovskými přáteli, kteří tíhli k anglické liberální tradici. Dle vyjádření publicisty Benjamina Segela nevyjadřovala báseň ani „špetku židovských názorů“.

Nejrůznější organizace, například Spolek dolnorakouských Němců, tiskly toto heslo na neoficiálních poštovních známkách. V roce 1916 byly v Holandsku prodávány hnědouhelné brikety s vylisovaným nápisem „Gott strafe England“.

Hitler židovského básníka vymýtil z všeobecného povědomí, ale jeho práci i nadále využíval v rámci propagandy.
V roce 1946 si tuto píseň zpívali uprchlíci z vybombardovaného německého Hamburgu.

Dne 11. června 1942
Fotogalerie

Vaše připomínky a diskuse
Kodex diskutujícího na Skautském deníku
  • Do diskuse smí přispět každý.
  • Diskutující nesmí propagovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost či diskriminaci.
  • Vulgární jazyk, urážky, pomluvy či ponižování je nepřípustné.
  • Diskutér nesmí propagovat nezákonné činnosti či jinak společnosti škodlivé aktivity.
  • Propagace komerčních aktivit a reklamy na výrobky není povolena.

denik